Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van LR de Laak uit Hoevelaken , die ingeschreven staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amersfoort onder nummer 40094670. Deze privacyverklaring is ter verduidelijking hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en voor welke doeleinden wij deze persoonsgegevens worden gebruikt. Inmiddels hebben wij maatregelen getroffen om de verwerking van de persoonsgegevens rechtmatig en conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 
Gebruik van Persoonsgegevens
 1. Wij verwerken persoonsgegevens van U indien U:
 2. Lid wordt
 3. Zich inschrijft voor een evenement door ons georganiseerd
 4. Zich aanmeldt als vrijwilliger
 5. Via het contactformulier contact met ons opneemt
 6. Zich aanmeldt als sponsor en/of adverteerder
 7. Werkzaamheden voor ons verricht
Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens
 1. Naam
 2. Adres
 3. Email-adres
 4. Telefoonnummer mobiel en/of vast nummer
 5. Geboortedatum
 6. Bankrekeningnummer
Wij kunnen deze gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden
 1. Het lidmaatschap te effectueren
 2. Contact met  U op te nemen
 3. Nieuwsbrieven te verzenden
 4. U aan te melden bij de KNHS
 5. De dienstverlening te verbeteren
Informatie, Wijziging, Correctie, Wissing, Overdracht en Bezwaar
 
U kunt contact opnemen met de secretaris van LR de Laak via info@lrdelaak.nl
 1. Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van U verwerken.
 2. Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring
 3. Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot U verwerken
 4. Correcie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens
 5. Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door LR de Laak
Beveiliging van uw gegevens
 1. Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen en te beveiligen.
Derden
 1. Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS)
 2. Het administratiekantoor dat de vorderingen verstuurt
Deze derden gebruiken de gegevens voor het kunnen uitvoeren van de  doeleinden van LR de Laak en het mogelijk maken van de uitoefening van de paardensport.
Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website en nieuwsbrief, tenzij U daartegen uitdrukkelijk bezwaar aantekent. (zie Bezwaar)
Bewaren van uw gegevens
 
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.
Wijzigingen privacyverklaring
 
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd.
Wij raden U daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.