Verscherpte maatregelen paardensport
Geplaatst op 24 maart 2020
Op 23 maart heeft de Nederlandse overheid besloten per direct aangescherpte maatregelen door te voeren in de strijd tegen verdere verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen zijn ook van invloed op de geldende maatregelen in de paardensport die sinds 15 maart van kracht zijn. Wel neemt de paardensport op een aantal fronten een uitzonderingspositie in. Zo blijft het mogelijk om paarden de juiste verzorging en beweging te geven.
Op basis van hetgeen er nu bekend is gelden de volgende maatregelen voor de paardensport. Het kan zijn dat hier in de loop van deze dagen nog wijzigingen op komen.

Onderstaand een overzicht van alle aangescherpte maatregelen die gelden in de paardensport tot 1 juni:
1. Alle wedstrijden, evenementen en bijeenkomsten niet toegestaan tot 1 juni
Er mogen geen bijeenkomsten, evenementen en wedstrijden georganiseerd worden om de hoeveelheid bezoekers op paardensportaccommodaties te minimaliseren.
Deze maatregel betreft alle wedstrijden, ongeacht niveau en competities. De KNHS brengt tot 1 juni geen wedstrijdafdrachten in rekening voor afgelaste wedstrijden.

De KNHS heeft alle kadertrainingen en -bijeenkomsten tot 1 juni geannuleerd.

2. Gemeenten kunnen voor locaties een groepsvormingsverbod opleggen
Een burgemeester kan bepalen dat een bepaalde locatie, wijk of straat een verbod op groepsvorming krijgt. Dit betekent dat er op deze plaats geen groepsvorming mag plaatsvinden met meer dan 3 personen. Van verboden groepsvorming is sprake als drie of meer mensen niet de 1,5 meter afstand in acht nemen en die geen huishouden vormen.
Indien een paardensportaccommodatie in een locatie of wijk valt waar dit verbod geldt dan moeten er extra maatregelen genomen worden om groepsvorming te voorkomen.
Je kunt worden beboet als je je niet aan de geldende regels van je gemeente houdt. De exacte hoogte van de boete moet nog worden vastgesteld. Je moet rekening houden met een boete die kan oplopen tot € 400,- voor personen. Voor bedrijven kan de boete oplopen tot € 4.000,-.
Houdt de berichtgeving van je gemeente in de gaten zodat je weet voor welke locaties een verbod geldt.

3. Heeft 1 persoon in het gezin koorts, dan mag niemand uit het gezin naar buiten
Ruiters en paardeneigenaren met verkoudheidsklachten moeten verzocht worden thuis te blijven tot zij hersteld zijn. Heeft 1 persoon in het gezin koorts, dan mag er niemand uit het gezin naar stal komen. Samen met de accommodatiehouder moet in deze gevallen gezocht worden naar ondersteuning in verzorging en eventueel training van het betreffende paard.

4. Extra advies paardensportaccommodaties
Voor paardensportaccommodaties en paardeneigenaren adviseren wij, in afstemming met onze partner FNRS, naast alle geldende maatregelen, een schema te maken waarin is vastgelegd wie wanneer op de accommodatie mag komen en alleen om zijn of haar paard te verzorgen en/of beweging te geven en/of te rijden. Te allen tijde moet 1,5 meter afstand van elkaar gehouden worden.

Onderstaand een overzicht van alle maatregelen die in ieder geval gelden tot en met 6 april:
1. Manege- en verenigingslessen per direct afgelast, verzorging paarden blijft gewaarborgd
Als gevolg van de uitspraak van minister Bruins tijdens de persconferentie van 15 maart moeten manegebedrijven en verenigingen tot 6 april 2020 de manege- en verenigingslessen afgelasten. De verzorging van de dieren dient uiteraard door te gaan. Hieronder valt zowel de verzorging van de paarden als het geven van voldoende dagelijkse beweging. Om dit te kunnen garanderen blijven de manegebedrijven open voor dierenverzorgers (zoals eigenaren, bijrijders en huurders), personeel en dienstverleners zoals hoefsmeden, dierenartsen en leveranciers. Kantines, moeten net zoals alle horecagelegenheden per direct gesloten blijven, tot ten minste 6 april 2020.
Het Individueel rijden van paarden is toegestaan. De Rijksoverheid meldt op haar website dat personal trainers privé lessen mogen blijven geven. Houd wel minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Deze informatie is op 24 maart 2020 om 12.00 uur geraadpleegd. Deze regelgeving verandert wellicht nog op korte termijn. Hou voor de actuele regelgeving de website van de rijksoverheid in de gaten.

2. Groepsactiviteiten en georganiseerde buitenritten niet toegestaan
Er mogen geen groepsactiviteiten georganiseerd worden om de hoeveelheid bezoekers op paardensportaccommodaties te minimaliseren. Hieronder vallen ook georganiseerde buitenritten in groepsverband. Een buitenrit met twee is mogelijk in verband met de veiligheid van mens en dier. Wel moet men altijd minimaal 1,5 meter afstand houden van elkaar.
Individueel rijden van paarden is wel toegestaan. Dit mag enkel onder begeleiding indien dit strikt noodzakelijk is. Vermijd hierbij fysiek contact en houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.

3. KNHS-verenigingen per direct gesloten
In lijn met NOC*NSF en het genomen overheidsbesluit dienen paardensportverenigingen zonder eigen paarden hun accommodatie de komende tijd te sluiten voor verenigingslessen, evenementen of andere activiteiten. Accommodaties waar paarden gestald staan kunnen met aangepaste maatregelen beperkt geopend blijven om paarden te voorzien in hun basisbehoeften en moeten daarnaast sociale- en hygiënemaatregelen treffen en hun leden hierover informeren.
We verzoeken onze KNHS Regio’s en verenigingen de voorjaars ALV’s naar een latere datum te verplaatsen of geheel te laten vervallen en dit jaar eventueel alleen een najaars-ALV te organiseren. Déchargeverlening over het afgelopen boekjaar en verslag van de kascommissie moet dan mee verplaatst worden.
Maatregelen paardensportverenigingen:
Sluit de accommodatie t/m 6 april 2020 voor lessen, evenementen of andere activiteiten.
Laat geen mensen (en paarden) van buitenaf de accommodatie gebruiken voor training.
Vaste leden mogen de accommodatie gebruiken voor de dagelijkse en individuele training van hun paard. Doe dit waar mogelijk zonder begeleiding.

4. Pensionstallen met aangepaste maatregelen open voor paardeneigenaren
Pensionstallen mogen met extra maatregelen open blijven zodat paardeneigenaren hun paarden de nodige dagelijkse verzorging en beweging kunnen bieden. Wij verzoeken pensionhouders de volgende extra maatregelen te nemen:
Pensionklanten mogen hun stal bezoeken voor de dagelijkse verzorging en training van hun paard.
Pensionklanten met verkoudheidsklachten moeten verzocht worden thuis te blijven tot zij hersteld zijn. Samen met de pensionhouder moet in dat geval gezocht worden naar ondersteuning in verzorging en eventueel training van het betreffende paard.
Vraag pensionklanten:
Geen extra bezoekers mee te nemen. Alleen indien strikt noodzakelijk.
Niet in groepjes samen te komen.
Contact te vermijden en minimaal 1,5 meter uit elkaar te blijven.
Alleen voor de noodzakelijke verzorging en training op stal te blijven en daarna direct weer huiswaarts te keren.
De sociale- en hygiënemaatregelen in acht te nemen.
Laat geen mensen (en paarden) van buitenaf de accommodatie betreden en gebruiken voor training.
Vraag ruiters rijhandschoenen te dragen om zo fysiek contact met de omgeving te beperken.
Kantines, moeten net zoals alle horecagelegenheden per direct sluiten, tot ten minste 6 april 2020.
Neem de voorgeschreven hygiënemaatregelen in acht.

5. Vervoer paarden
Het vervoeren van paarden is niet verboden. Wij adviseren echter iedereen zoveel mogelijk de paarden op de eigen stal te laten staan en geen mensen en paarden van buitenaf toe te laten op je eigen accommodatie.

6. Nationaal Hippisch Centrum en KNHS voor bezoekers gesloten
Het Nationaal Hippisch Centrum en het KNHS-kantoor zijn per direct en tot en met 6 april, gesloten voor bezoekers. De KNHS blijft van maandag tot en met vrijdag per WhatsApp en per e-mail en beperkt telefonisch bereikbaar.
Nog even onze bereikbaarheid op een rijtje:
Het KNHS-kantoor is gesloten.
Antwoorden op veel van je reguliere vragen vind je op onze website: Vraag&Antwoord.
Het KNHS-kantoor is in beperkte mate telefonisch bereikbaar via de KNHS Servicedesk, 0577-408300 van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Het kan zijn dat je per e-mail antwoord krijgt op je telefonische vraag.
Neem bij voorkeur contact op per e-mail: servicedesk@knhs.nl of via WhatsApp: 06-22645441 voor ruiters en sportaanbiedersdesk@knhs.nl voor sportaanbieders.

Uitzonderingspositie paardenbedrijven koesteren
De door de KNHS, FNRS, SRP en NOC*NSF gerealiseerde uitzonderingspositie in verband met de gezondheid en het welzijn van de paarden blijft van kracht. Daardoor is het voor paardeneigenaren, met aangepast beleid, nog steeds onder strenge voorwaarden toegestaan om voor hun paarden te zorgen.
Alle andere sporters in Nederland mogen op geen enkele wijze hun sport bij hun club of vereniging uitoefenen tot minimaal 6 april 2020. Deze uitzonderingspositie voor de paardenhouderij willen wij graag behouden. Het is daarom extra belangrijk om deze mogelijkheid te koesteren en uiterst voorzichtig en begripvol met deze situatie om te gaan. Om deze uitzonderingspositie te behouden, dient iedereen in onze branche mee te werken aan een verantwoord beleid voor mens en dier.